ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED FAGERFJELL SPORTSSENTER.

Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, men for øvrig kan man gjøre som man vil.

 1. Vi har et felles ansvar for at vi skal ha det trivelig rundt oss på Fagerfjell. Alle må passe på å rydde opp etter seg i fellesarealene.
 2. Sykler/ski/ etc. settes på anviste plasser, dvs egen bod eller i skibod. Ski og utstyr skal ikke plasseres utenfor inngangsdøren eller i korridorer/fellesarealer.
 3. Støy i gangene skal ikke forekomme etter kl. 2300. Ved opphold i fellesarealer etter kl. 2300, skal dører til leilighetsgangene lukkes. Musikk er kun tillatt i kjellerstuen.
 4. Vi tar hensyn til andre og benytter helst leke- og spillrom til støyende aktiviteter.
 5. Røyking skal foregå på anvist plass, ute.
 6. Kjæledyr skal oppholde seg i leilighetene og ikke i fellesarealene.
 7. Binding av hunder må ikke foretas ved inn- eller utgangsdører. Sørg også for at hunden din ikke «blogger» eller legger fra seg brune klumper rundt dører og ved søppelkontainer. Gjør den likevel det så sørg for at det fjernes!
 8. Vi prøver å utnytte biloppstillingsplassen best mulig. Arealet foran inngangspartiet er kun til av- og pålessing. Ved skråparkering nyttiggjør vi oss plassen best.Respekter sameiets parkeringsbestemmelser og skilter
 9. Leke- og spillrom for barna er ikke oppholdsrom for voksne! Her er det barna som styrer og holder orden.
 10. For å spare strøm skal alle lys og varmekabler slås av/settes på et minimum når man forlater stedet. Eventuelle ovner settes på ”sparebluss”.
 11. Vann skal stenges ved avreise.
 12. Boder er sameiets eiendom og tildeles av styret.
 13. Biljardbord skal ikke benyttes av barn under 10 år uten at de er sammen med voksne. Biljardbordet skal behandles med varsomhet. Man må benytte egen kø med godkjent tupp.
 14. Bordtennisbordet skal også behandles pent. Utstyr må enhver skaffe selv.
 15. Utleie er i utgangspunktet ikke tillatt uten styrets godkjenning. Ved åremålsleie skal forslag til avtale forevises styret for godkjenning. Godkjenning kan gis med ett års varighet.
 16. De som leier ut eller låner ut leiligheten sin er selv ansvarlige for at leie-/lånetagerne er orientert om og forstår husreglene. Det skal også orienteres om rømningsveier og regler ved eventuell brann. Ved skader er den som leier/låner ut ansvarlig for at skadene utbedres/erstattes.
 17. Det arrangeres fellesdugnad vår og høst. Dersom man ikke har anledning til å stille opp på disse helgene kan det avtales med dugnadsleder arbeidsoppgaver og tidspunkt for dugnadsjobben utenom disse tidene.
 18. Uteblivelse fra dugnader faktureres med kr 500 per seksjon per år.
 19. Skader og lignende meldes straks til vaktmester/styret.
 20. Nødutganger skal alltid være lukket.
 21. Dører inn til leilighetene holdes mest mulig lukket. Ved matlaging skal alltid dørene holdes lukket slik at ikke matos trekker ut i gangen til sjenanse for andre.
 22. Det er eget panterom i kjelleren. Inntektene fra panten går til felles hygge og nytte. Det oppfordres om å benytte dette (men ikke til søppel og annet som ikke kan pantes i Norge).
 23. Søppel legges i kontainer på parkeringsplassen. Er denne full fraktes søppelet til en annen kontainer. Søppel skal ikke plasseres utenfor kontainer.
 24. Opphold/grilling skal skje på etablerte uteplasser. Disse finnes utenfor svømmehallen, foaje og puben. Dette for at boenhetene skal bli minst mulig berørt. Det er kun tillatt med gass- eller elektrisk grill på verandaene.
 25. Kode til inngangsdør vil bli byttet hver kvartal og sendes ut via mail. Det er ikke tillatt å opplyse andre enn sameiere om koden.
 26. Brann- og sikringsskap skal ikke benyttes som boder.
 27. Husk å slå av lyset når du er siste person som forlater et rom eller bygget. Ta også runden for å se at alt er låst og lukket. Hvis du ikke er sikker på om du er sistemann – gjør det likevel.
 28. Hold orden og sjekk at alt er i orden også på de stedene som barna har oppholdt seg, det er ikke alltid like enkelt å rydde som å rote….
 29. Alle utgangsdører skal holdes lukket. Dette er pga varmepumper, uønskede dyr og personer.
 30. Alle støvsuger i gangen utenfor sin leilighet. Gangene blir ikke rengjort av andre. Hotellpersonalet sluttet i 1995…

REGLER FOR BRUK AV SVØMMEHALLEN

Garderober og dusjrom:

 1. Alle tar av seg fottøy i det lille rommet før garderoben.
 2. Alle skal ta dusj med såpevask før de går inn i svømmehallen. Dette for å unngå for mye bakterier i vannet. Dusjingen foregår uten badetøy.
 3. Dersom man har hudsykdommer, smittsomme sykdommer, bandasjer etc. bør man unngå å bade i svømmebassenget eller bruke fellesdusjen.
 4. Etter besøk på WC i svømmehallen må det dusjes før en går i bassenget igjen.
 5. Gjenglemte saker som ikke er merket blir kastet.

I svømmehallen:

 1. Svømmehallen er åpen mellom kl 0800 og 2100
 2. Alle bruker badetøy.
 3. Eventuelle skader som oppstår ved dårlig behandling av inventar eller materiell, kan føre til erstatningskrav.
 4. Stuping er strengt forbudt.
 5. Løping er ikke tillatt i svømmeavdelingen pga. glatte fliser.
 6. Alle må holde orden og rydde etter seg i svømmehallen. Gjenglemt, umerket tøy blir kastet.
 7. Unødig skrik og roping bør unngås.
 8. Barn må være i følge med voksen.
 9. Enhver forelder må ta ansvar for sitt eget barn og gjøre avtaler med disse angående bruk av svømmehallen.
 10. Bruk av flasker, glass og annet som er knuselig er forbudt.
 11. Spising er ikke tillatt i svømmehall.
 12. Svømmehallen er kun åpen for sameierne og deres gjester.
 13. På grunn av at bassenget trenger hvile for at vannet skal renses og oppnå forsvarlig kvalitet, samt for å sikre rengjøring, kan styret i perioder bestemme at svømmehallen holdes lukket.
 14. Barn under 16 år har ikke lov til å oppholde seg i badstu uten å være i følge med voksne.
 15. Ikke opptre på en slik måte at det virker forstyrrende for andre. Ballspill skal skje med varsomhet. Alle skal trives i svømmehallen og det betyr at vi må ta hensyn til hverandre.
 16. Utgangsdører i svømmehallen skal alltid være låst.
 17. Sistemann slokker alt lys.

Ved ulykke:

 1. Hvis ulykken skulle være ute, må den forulykkede straks bringes til kanten og gjenopplivningsforsøk igangsettes. Andre som er til stede springer etter
  hjelp.
 2. Ambulanse og lege i Flesberg kommune tilkalles pr. telefon.