Styret:

Styreleder: 
Solfrid Sandum seksjon 33
Tlf 480 28 710
sameietfagerfjell@gmail.com

Nestleder: 
Tom Mathisen, seksjon 58
Tlf 932 38 599

Styremedlemmer:

Øistein Tømmerås Pettersen , seksjon 27
Tlf

Arne Gustad, seksjon 53
Tlf 922 69 289

Raymond Orderud, seksjon 50
Tlf 917 86 310

Varamedlem:

Per Ivar Uggerud, seksjon 12

Lise-Bente Berg, seksjon 54

Regnskapsfører/Sameiets adresse:
Sameiet Fagerfjell Sportssenter
c/o Tønsberg Regnskapskontor AS
Møllegt 4, 3111 Tønsberg