Styret:

Styreleder: 
Hanne Berntsen, seksjon 59
Tlf 951 31 114
hanne.berntsen@ebnett.no

Nestleder: 
Tom Mathisen, seksjon 58
Tlf 932 38 599
tm@scanwaste.no

Styremedlemmer:

Christel Andres, seksjon 23
Tlf 482 91 818
christel.andres@hadeland-energi.net

Arne Gustad, seksjon 53
Tlf 922 69 289
arne.gustad@gmail.com

Raymond Orderud, seksjon 50
Tlf 917 86 310
raymondo@live.no

Varamedlem:

Per Ivar Uggerud, seksjon 27
per.ivar.uggerud@dahl.no

Marianne Skogvoll, seksjon 62
marskogvoll@gmail.com

Regnskapsfører/Sameiets adresse:
Sameiet Fagerfjell Sportssenter
c/o Tønsberg Regnskapskontor AS
Møllegt 4, 3111 Tønsberg