Sameiet vårt er ganske unikt. Svært få, om noen, andre sameier har en lignende oppbygning med et stort antall fellesarealer tilpasset forskjellig bruk, aldersgrupper og interesser. I ånden fra det gamle hotellet, som ble bygget og drevet av LO i de mest aktive årene,

På vei mot Nordpolen...

På vei mot Nordpolen…

har vi fortsatt med en høy grad av dugnadsarbeid både når det gjelder vedlikehold og utbygging av eiendommen samt i forbindelse med sosiale aktiviteter for store og små. Med et slikt konsept sikrer vi at Fagerfjell Sportssenter er et tilbud til beboere i alle aldre og et sted man ikke vokser fra.

Vi er avhengige av en felles forståelse fra alle sameiere og brukere av stedet vårt for å fortsette den positive utviklingen av sameiet. En forståelse av at dette er mer enn et fritidshjem eller hytte, men et sosialt fellesskap. Et sosialt fellesskap hvor alle må bidra. Vi skal selvsagt bidra etter egen evne og mulighet, men det er viktig at vi bidrar positivt. Husk at sameiet er litt ditt. Det er ikke et hotell hvor noen kommer og rydder og gjør rent etter deg. Alt er basert på frivillighet og engasjement fra enkeltpersoner. Dem er det heldigvis svært mange av.

På disse sidene kan du finne ut litt mer om de ordens- og trivselsregler vi har, og som vi er avhengige av at alle tar til seg for at vi skal få det så fint som mulig her oppe. Du vil også finne vedtekter, kontaktpunkter og diverse informasjon.

Les historien om hotellet