Her vil du finne det meste som omfatter brannvern på Fagerfjell Sportssenter

Branninstruks for Sameiet Fagerfjell Sportssenter

Last ned: Branninstruks des-22

Redde, varsle, slokke

 1. REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet.
 2. VARSLE: Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå på brannalarmen på huset ved å trykke på en manuell melder og forsøk å varsle alle beboere.
 3. SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.

Ved forvarsel i leiligheter:

 • Ring ALLTID brannvesenet på 110 når det går forvarsel i leiligheten. Dette for å forebygge falske utrykninger, ved at 110-senrtalen får en status før brannalarmen på hele huset blir utløst.

 

Ved brannalarm

 • Sørg for at alle blir varslet
 • Lukk dører og vinduer
 • Gå raskt ut av bygningen
 • Gå til felles møteplass
 • Brannalarm må ikke avstilles før status på utløst alarm er sjekket

Ved brann

 • Varsle personer i fare ved å rope “Brann! Brann!”
 • Hjelp hverandre ut til felles møteplass
 • Varsle og hold brannvesenet oppdatert om status på nødnummer 110
 • Si i fra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne

Merk:

Alle sameiere må kjenne til rømningsveiene på bygget og hvor slokkeutstyr er plassert. Alle sameiere må også informere sine besøkende om hvor dette finnes. Videre må hver enkelt sjekke brannslokningsapparat i leiligheten sin jevnlig.  Det må til enhver tid være fri passasje til rømningsveiene.

Brannrøyk er svært giftig! Dersom fellesarealer er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu eller veranda, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

HUSK!

Nødnummer til brannvesenet:                110

Oppgi korrekt adresse til brannvesenet: FAGERFJELLVEIEN 1122                                                                                  3620 FLESBERG

Felles møteplass ved evakuering:          TOPPEN AV BARNEBAKKEN

Redde, varsle, slukke

 1. REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet.
 2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
 3. SLUKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.

 

Ved brannalarm

 • Sørg for at alle blir varslet
 • Lukk dører og vinduer
 • Gå raskt ut av bygningen
 • Gå til felles møteplass

Ved brann

 • Varsle personer i fare ved å rope “Brann! Brann!”.
 • Hjelp hverandre ut til felles møteplass.
 • Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
 • Si i fra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne.

Merk:

Alle sameiere må kjenne til rømningsveiene på bygget og hvor slokkeutstyr er plassert. Alle sameiere må også informere sine besøkende om hvor dette finnes. Videre må hver enkelt sjekke røykvarsler og brannslukningsapparat i leilighetene jevnlig.  Det må til enhver tid være fri passasje til rømningsveiene.

Brannrøyk er svært giftig! Dersom fellesarealer er fylt av røyk, bruk alternativ rømningsvei eller gå tilbake til leiligheten. Gjør deg til kjenne via vindu eller veranda, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut.

HUSK!

Nødnummer til brannvesenet:                110

Oppgi korrekt adresse til brannvesenet: FAGERFJELLVEIEN 1122                                                                                  3620 FLESBERG

Felles møteplass ved evakuering:          TOPPEN AV BARNEBAKKEN

 

Kontaktpersoner i styret:

Hanne Berntsen, styreleder                   951 31 114                     

Arne Gustad                                           922 69 289

Christel Andres                                       482 91 818              

Harald Traaen                                        906 28 051

Knut-Henrik Bløtekjær                            932 11 769