Her vil det bli lagt ut informasjon fra de forskjellige arbeidsgruppene i sameiet.

  • Bassenggruppe
  • Energigruppe
  • Interiør- og ekstriørgruppe
  • Kinogruppe
  • Takgruppe