Hyggelig å se at det kommer 29 stk til vår vårdugnad. Ser frem til å møte dere alle.🙂
 
1. Tetting av bygg:  På vårdugnaden nå til helgen 3-4 juni starter arbeidet med å tette bygget.
Styret har vedtatt at alle lister for vinduer og dører skal skiftes.
Tetningslister er kjøpt inn. Et utvalg av personer er satt til å gjøre dette. Arbeidet starter i B fløyen.
Den som vil gjøre dette selv, og ikke ønsker at utvalgte personer låser seg inn i din seksjon,
bes / må varsle dette til Solfrid senest fredag 02.juni. Mail: sandumsolfrid@gmail.com eller sameietfagerfjell@gmail.com. e.
2. Branntek:
¤ Minner om at Branntek kommer 15 juni for å foreta kontroll av våre slukningsapparater. Sett din slukningsapparat ved innsiden av din utgangsdør. Slukningsapparater som byttes skal betales av seksjonseiere.
¤ De som mener at de har et problem med  varsleren i seksjonen sin må melde fra. Branntek vil da se på om det er mulig å flytte varselen.
Send melding til sameietfagerfjell@gmail.com. om du ønsker å være tilstede ved kontrollen eller om du ikke ønsker at de skal gå inn i din leilighet. Frist 10 juni
  

 
Hilsen
Solfrid Sandum