Styret:

Styreleder: 
Jon Eide, seksjon 24
Tlf 950 42 014
joneide@online.no

Styremedlemmer:
Oliver Berdal, seksjon 21
Tlf 944 25 250
oberdal@gmail.com

Erlend Skøien, seksjon 9
Tlf 920 43 803
skoeien@online.no

Robert Sikström, seksjon 58
Tlf 918 83 009
robert@sikstrom.no

Jan Hatlen, seksjon 60
Tlf 934 43 627
jan.hatlen@fmcti.com

 

Varamedlem:
Bjørn-Erik Pedersen, seksjon 62
Tlf 909 44 859
bjped6@online.no

Espen Monrad, seksjon 40
Tlf 930 00 007
espen.monrad@avinor.no

Regnskapsfører/Sameiets adresse:
Sameiet Fagerfjell Sportssenter
c/o Tønsberg Regnskapskontor AS
Møllegt 4, 3111 Tønsberg