Styret:

Styreleder: 
Jan Hatlen, seksjon 60
Tlf 934 43 627
Jan.hatlen@technipfmc.com

Styremedlemmer:

Bjørn-Erik Pedersen, seksjon 62
Tlf 909 44 859
bjped6@online.no

Espen Monrad, seksjon 40
Tlf 930 00 007
espen.monrad@avinor.no

Knut Henrik Bløtekjær, seksjon 61
Tlf 932 11 769
knut.blotekjar@gmail.com

Harald Traaen, seksjon 20
Tlf 906 28 051
haraldtraaen@hotmail.com

Varamedlem:

Leif Eide, seksjon 7
lepost.7@gmail.com

Synnøve Kongsjord, seksjon 55
s.kongsrud@gmail.com

Regnskapsfører/Sameiets adresse:
Sameiet Fagerfjell Sportssenter
c/o Tønsberg Regnskapskontor AS
Møllegt 4, 3111 Tønsberg