Styret:

Styreleder: 
Hanne Berntsen, seksjon 59
Tlf 951 31 114
hanne.berntsen@ebnett.no

Styremedlemmer:

Christel Andres, seksjon 23
Tlf 482 91 818
christel.andres@hadeland-energi.net

Arne Gustad, seksjon 53
Tlf 922 69 289
arne.gustad@gmail.com

Knut Henrik Bløtekjær, seksjon 61
Tlf 932 11 769
knut.blotekjar@gmail.com

Harald Traaen, seksjon 20
Tlf 906 28 051
haraldtraaen@hotmail.com

Varamedlem:

Leif Eide, seksjon 7
lepost.7@gmail.com

Marianne Skogvoll, seksjon 62
marskogvoll@gmail.com

Regnskapsfører/Sameiets adresse:
Sameiet Fagerfjell Sportssenter
c/o Tønsberg Regnskapskontor AS
Møllegt 4, 3111 Tønsberg