Styret:

Styreleder: 
Stian Berg, seksjon 1
Tlf 993 30 809
stian.berg@vifiber.no

Styremedlemmer:
Per-Ole Larsen, seksjon 18
Tlf 905 30 087
per-olel@online.no

Agnes Bergsagel, seksjon 51
Tlf 988 40 425
agiren-b@frisurf.no

Bjørn Lunnan, seksjon 26
936 36 066
bjrn.lunnan@ebnett.no

Oliver Berdal, seksjon 21
Tlf 944 25 250
oberdal@gmail.com

Varamedlem:
Monica Fossbråten, seksjon 60
Tlf 909 44 859
monica@oklandco.no

Regnskapsfører/Sameiets adresse:
Sameiet Fagerfjell Sportssenter
c/o Tønsberg Regnskapskontor AS
Møllegt 4, 3111 Tønsberg